CHi Gourmet Store sẽ cùng đối tác tiến hành các chiến dịch quảng bá thông qua các kênh truyền thông phủ sóng mạnh mẽ nhất hiện tại:

Mạng xã hội

SMS

Marketing

Email

Marketing

Call Center

Quảng cáo trực tuyến