Hợp tác truyền thông

CHi Gourmet Store sẽ cùng đối tác tiến hành các chiến dịch quảng bá thông qua các kênh truyền thông phủ sóng mạnh mẽ nhất hiện tại:

Mạng xã hội

SMS

Marketing

Email

Marketing

Call Center

Quảng cáo trực tuyến