a. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.nguyenlieuphache.vn bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email của khách hàng. Đây là các thông tin mà www.nguyenlieuphache.vn cần khách hàng cung cấp để www.nguyenlieuphache.vn liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại www.nguyenlieuphache.vn , chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ. Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste www.nguyenlieuphache.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b. Phạm vi sử dụng thông tin 
Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website www.nguyenlieuphache.vn ;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.nguyenlieuphache.vn .
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
c. Thời gian lưu trữ thông tin 
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật.
d. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 
Công ty TNHH Đại dương ý tưởng Địa chỉ: Y10 Hồng Lĩnh, P.15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh Email: chung.lamqt@gmail.com
e. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình 
Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu www.nguyenlieuphache.vn thực hiện việc này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website www.nguyenlieuphache.vn . Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.nguyenlieuphache.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, www.nguyenlieuphache.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
f. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 
- Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.nguyenlieuphache.vn được www.nguyenlieuphache.vn cam kết bảo mật tuyệt đối. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.nguyenlieuphache.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.