Chào mừng quý khách đến với website www.nguyenlieuphache.vn (sau đây gọi là “CHi Gourmet Store”), website thương mại điện tử thiết lập và sở hữu bởi công ty Đại dương Ý tưởng Idocean, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304879304 do Sở KHĐT TPHCM cấp.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ sản phẩm trên nguyenlieuphache.vn.

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều khoản & điều kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua sản phẩm bán trên nguyenlieuphache.vn;

(ii) Có nhu cầu được giao sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên nguyenlieuphache.vn.

1.2. Khách hàng tại Điều khoản & điều kiện này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:

(i) Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm trên nguyenlieuphache.vn; và

(ii) Mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Cách hình thành hợp đồng 

2.1. Mọi thông tin về sản phẩm đưa ra trên nguyenlieuphache.vn trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Idocean tới Khách Hàng.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”) được chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: (i) một thông báo bằng văn bản gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho Idocean; hoặc (ii) một tin nhắn từ nguyenlieuphache.vn tới Khách Hàng xác nhận Đơn Đặt Hàng đã được xử lý thành công.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên nguyenlieuphache.vn.

Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo xác nhận của Khách Hàng với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Idocean có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên nguyenlieuphache.vn. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên nguyenlieuphache.vn.

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Idocean có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giới hạn về số lượng sản phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; (ii) giới hạn về mục đích mua sản phẩm, theo đó sản phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào; (iii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mãi.

Vì vậy, Idocean có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các sản phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính sách khuyến mãi mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính sách khuyến mãi là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên nguyenlieuphache.vn để đặt mua sản phẩm có áp dụng CTKM. Idocean sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính sách khuyến mãi hay không.

2.4 Idocean có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các sản phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng trong một số trường hợp khác theo quyết định của Idocean mà không cần thông báo đến Khách Hàng.

3. Giá cả và thanh toán 

3.1. Giá của sản phẩm trên nguyenlieuphache.vn đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của sản phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên nguyenlieuphache.vn.

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên nguyenlieuphache.vn trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Tính tiền” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều khoản & Điều kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua sản phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. Idocean có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Idocean.

3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:
(i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ nguyenlieuphache.vn chuyển đến;

(ii) Sử dụng và bảo quản thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ATM,…) và thông tin tài khoản/thông tin thẻ cẩn thận;

(iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ để mua hàng tại nguyenlieuphache.vn. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại nguyenlieuphache.vn, Khách Hàng cần liên hệ ngay với Trung tâm chăm sóc Khách Hàng của nguyenlieuphache.vn (sau đây gọi là “Trung Tâm CSKH”) để được xử lý kịp thời;

(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ;

4. Giao nhận sản phẩm 

4.1. Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên nguyenlieuphache.vn hoặc vào thời gian Khách Hàng chủ động yêu cầu được nhận hàng theo các gợi ý khung giờ trên nguyenlieuphache.vn.

Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận sản phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo lại cho Trung Tâm CSKH tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận sản phẩm cũng như địa chỉ nhận sản phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận sản phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

Trong một số trường hợp, khi được Idocean yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng.

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra sản phẩm và ký vào Phiếu giao hàng khi nhận sản phẩm.

Rủi ro và quyền sở hữu sản phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Phiếu giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến sản phẩm (nếu có).

5. Đổi, trả sản phẩm 

Việc đổi, trả sản phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên nguyenlieuphache.vn.

6. Điểm thưởng và đổi điểm 

Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Idocean tại từng thời điểm. Idocean khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên nguyenlieuphache.vn để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại 

7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa, việc giao sản phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/trả sản phẩm… Khách Hàng có thể liên hệ với Trung Tâm CSKH theo số hotline (028) 7303 6868 hoặc email cskh@nguyenlieuphache.vn. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà Idocean gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

7.2. Khi có nhu cầu bảo hành hàng hóa, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách bảo hành đăng tải trên nguyenlieuphache.vn.

8. Bảo mật thông tin 

8.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên nguyenlieuphache.vn.

8.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

9. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, Idocean không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu trừ khi do lỗi cố ý của Idocean gây ra. Trách nhiệm của Idocean đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên nguyenlieuphache.vn.

10. Điều khoản chung 

10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều khoản chung này là một phần không thể tách rời của Điều khoản & Điều kiện.

10.2. Idocean và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều khoản & Điều kiện này.

10.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều khoản & Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản & Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

10.4. Điều khoản & Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa idocean và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản & Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.