Đăng kí với bộ Công thương

Ngay từ khi bắt đầu ra đời, www.nguyenlieuphache.vn đã đăng kí và được sự công nhận chính thức của bộ Công thương rằng: www.nguyenlieuphache.vn là sàn thương mại điện tử hợp pháp, có đủ điều kiện và được thực hiện chức năng thương mại điện tử.

Chứng nhận SSL

SSL – Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu cho phép khách hàng khi truy cập có thể xác minh được tính xác thực, tin cậy của website, đảm bảo mọi dữ liệu, thông tin trao đổi giữa website và khách hàng được mã hóa, tránh nguy cơ bị can thiệp. SSL đặc biệt cần thiết với các giao dịch thương mại online.