CÔNG THỨC PHA CHẾ MATCHA CAFE ESPRESSO

Matcha Espresso

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2gr Bột Matcha Lúave

60ml nước nóng

1 double shot Espresso

20ml Syrup đường

100ml nền sữa MT33 Lúave

Các bước thực hiện

Bước 1: Chiết xuất 1 double shot espresso

Bước 2: Khuấy bột Matcha tan hết trong nước nóng

Bước 3: Cho lần lượt hỗn hợp matcha, syrup đường và đá bi vào ly

Bước 4: Rót nhẹ sữa MT33 Lúave và shot Espresso vừa chiết xuất lên trên bề mặt ly

XEM THÊM:

Công thức pha chế Hot Matcha Latte

---------------------------------------

Mua nguyên liệu pha chế tại CHi Gourmet Store

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ CHI GOURMET STORE

Viết bình luận của bạn